Rozlicz z nami swój PiT

Rozliczając swój PIT możesz wspomóc najbardziej potrzebujących dzięki przekazaniu 1% podatku. Każdy obywatel realizując swoje roczne rozliczenie z fiskusem w deklaracji podatkowej Pit może zaznaczyć, że chce przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji.

Biuro Rachunkowe Saldo. pl co roku zachęca podatników do przekazywania 1% podatku na cel charytatywny.

Rozliczając się w naszym biurze cały dochód uzyskany z rozliczeń podatków przekazujemy na jeden z dwóch celów szczegółowych objętych naszym patronatem.

Nasze cele:

FUNDACJI LEPSZY ŚWIAT”
FUNDACJI DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA

Fundacja „Lepszy Świat” powstała w 2010 roku, w miejsce działającego od lat na terenie powiatu cieszyńskiego oddziału Fundacji Emir. Nasze główne cele skierowane są na działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, zwalczanie przejawów przemocy wobec nich, ujawnianie i ściganie przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, współdziałanie z inspekcją weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” pomaga bezdomnym, oraz pokrzywdzonym przez los i ludzi zwierzętom, prowadzi dla nich domy tymczasowe i współpracuje w ramach wolontariatu z cieszyńskim schroniskiem dla psów. Aby nadal mogli pomagać, chronić i ratować zwierzęta, potrzebne jest im Państwa wsparcie, które Was nic nie kosztuje, a im pomoże nadal działać z korzyścią dla naszych braci mniejszych.

KRS 0000366266

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Inicjatorem Programu „Zdążyć z Pomocą” był prof. Zbigniew Religa, który pozostaje Patronem fundacji. Fundację wspierają również Beata Tyszkiewicz jako Prezydent Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja swoją opieką otacza ponad 31 000 podopiecznych – są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Przekazuje fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby.

Jedną z podopiecznych fundacji jest Płoskonka Roksana. Nasze biuro wspiera zbiórkę funduszy na pomoc i rehabilitację Roksanki. Roksana Płoskonka urodziła się 3 lipca 2003 roku z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Wymaga stałej opieki. W celu poprawy sprawności konieczna jest rehabilitacja i masaże. Przekazywane środki pozwolą rodzicom Roksanki zakupić lekarstwa i sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający funkcjonowanie w codziennym życiu.


Cel szczegółowy: 9066 Płoskonka Roksana
KRS 0000037904

© 2018 | Jakub Krawczyk