Współpraca

Współpracujemy

Współpracujemy z firmą Plan B- Biuro Prawne, która oferuje:

 • porady prawne, sporządzanie wszelkich pism procesowych i wniosków;
 • porządzanie, opiniowanie i zmiane umów spółki, wzorców umów z kontrahentami oraz umów cywilnoprawnych (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży itp.);
 • kompleksową obsługę w zakresie spraw dotyczących nieruchomości (ustalanie stanu księgi wieczystej, pozwolenia budowlane);
 • uzyskanie i monitorowanie, na każdym etapie (przed Urzędem Patentowym i na drodze sądowej), prawa ochronnego dla znaków lub wzorów towarowych;
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju procedur i regulaminów wewnętrznych;
 • kompleksową obsługę spraw spadkowych (przeprowadzenie postępowania spadkowego, zabezpieczenie majątku w postaci darowizny lub zapisu windykacyjnego itp.);
 • pomoc w zakładaniu firm, fundacji i stowarzyszeń;
 • kompleksową obsługę przy przekształceniach działalności (działalność gospodarczą w spółkę cywilną, spółki cywilne w spółki prawa handlowego, zmiany spółek handlowych w KRS);
 • usługę monitoringu należności;
 • kompleksowe usługi w zakresie windykacji przedsądowej oraz sądowej i egzekucyjnej.
http://planb.org.pl/

Księgowość w Czechach

Dla wszystkich zainteresowanych, chcących otworzyć firmę w Republice Czeskiej, poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do Doradcy Podatkowego w Czechach, z którym nasze biuro współpracuje od 2005 roku. Firma godna polecenia, obsługują podmioty polskie prowadzące działalność na terenie Republiki Czeskiej.

Zapewniają kontakt w języku polskim.

 • ECOAR spol. s r.o.
 • IČ: 60778628
 • E. Krásnohorské 1298 / 4
 • Havířov - Podlesí
 • 736 01