Biuro Rachunkowe "Saldo.pl"

saldo-baner

Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom jakie stawiane są przed naszymi obecnymi i przyszłymi Klientami. w związku z tym dajemy Państwu możliwość kompleksowego wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pomagamy w sporządzaniu nowych oraz aktualizacji posiadanych przez podatnika dokumentacji.

Każdego roku w Polsce uchwalanych jest kilkanaście tysięcy stron prawa. W takiej sytuacji nie dziwi, że przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę z nowych obowiązków. Niejednokrotnie może być to wiedza kosztowna – jak w przypadku nowych obowiązków w zakresie tzw. cen transferowych. Kara za niedopełnienie może sięgnąć kwot na poziomie wielu milionów złotych.

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych oparty jest o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych lub o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnięte przez Ciebie przychody lub poniesione koszty, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, przekroczyły równowartość 2 000 000 euro, może powstać u Ciebie obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych.