Polityka jakości

Podstawą rozwoju Naszego Biura Rachunkowego „SALDO.PL ” Sp. z o.o. Sp.k. jest zadowolenie naszego klienta. Klient jest dla nas najważniejszy. Pragniemy zdobyć pozycję wiarygodną na rynku, a poprzez wyniki finansowe dynamicznie rozwijać firmę.

  • sumienne wypełnianie zobowiązań wobec naszych klientów,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,
  • w pełni profesjonalne świadczenie usług przez nas oferowanych,
  • stałe doskonalenie naszych umiejętności, warsztatu pracy oraz pogłębianie wiedzy z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz finansów,
  • w pełni profesjonalna pomoc doradcza dla przedsiębiorstw prowadzonych przez naszych klientów.

Gwarancją osiągnięcia naszych celów jest:

  • pełne zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli biura rachunkowego„SALDO.PL” Sp. z o.o. Sp.k. w realizację przyjętej przez firmę misji,
  • klimat zespołowej współpracy połączonej z szacunkiem dla indywidualności odmiennego punktu widzenia,
  • budowanie długotrwałych relacji z klientami,
  • indywidualna odpowiedzialność pracowników za jakość wykonywanej pracy,
  • dbanie o przyjazną, wiarygodną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Właściciele i pracownicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszej polityki i osobistego zaangażowania się w jej realizację.